GOG合作
平台优势
关于GOG
 
所有线路(请选择延迟小的线路以获取更流畅的体验)
 

 

  光荣注册线路1 (98ms)
  光荣注册线路2 (148ms)
  光荣注册线路3 (168ms)
 
 
  光荣登录线路1 (108ms)
  光荣登录线路2 (362ms)
  光荣登录线路3 (311ms)
 
 
 
 
  合作厂商  
 

开户方式有两种: 1.联系客服在后台注册,注册链接注册,代理帮助注册,于注册链接注册,在baidu.com输入“GOG 注册”,就可以找到注册链接 2.联系在线客服提供您的联系电话和取款银行卡姓名即可开出游戏账号;

 
 
 
GOG光荣注册地址  
 
 
GOG网址导航